La normativa mediambiental cada vegada és més estricta. Els principis de sostenibilitat, minimització i conservació del medi impregnen les lleis que emanen no solament del nostre govern, sinó que

són els eixos vertebradors de les principals directrius europees reguladores del medi ambient. Avui dia és imprescindible respectar totes aquestes normes si volem portar a terme sense problemes qualsevol activitat industrial.

Per això vàrem crear Ambientalis, l’empresa que s’ocupa de gestionar adequadament qualsevol vector ambiental.

Ambientalis està format per professionals de diversa procedència que porten més de 20 anys en el sector. La nostra activitat ens permet gestionar d’una manera integral tots els vectors del medi ambient, oferint un servei innovador i de qualitat que s’adapta a les necessitats de qualsevol empresa.

Ambientalis us ofereix les millors opcions en matèria de gestió de residus al llarg de tot el cicle de vida. Que teniu problemes amb la vostra depuradora? Ambientalis està capacitada per trobar-ne la solució. O si necessita descontaminar el sòl de la vostra industria? Us oferim la nostra tecnologia patentada per descontaminar in situ en un curt espai de temps. I si, senzillament, només necessita assessorament en general o bé s’ha de treure la llicència ambiental, nosaltres estarem encantats de fer-ho.

Som Ambientalis, el seu sastre ambiental.