En el marc de les normes de seguretat que regeixen amb caràcter general els espais electrònics de AMBIENTALIS accessibles des d’Internet, AMBIENTALIS l’informa i garanteix que el Portal www.ambientalis.cat està basat en protocols de seguretat que permeten preservar el secret i confidencialitat de les claus d’accés i de totes les dades i informació subministren als AMBIENTALIS als usuaris del Portal.

Els sistemes vinculats al registre d’usuaris permeten així mateix la encriptació segura de les dades, en la seva introducció, visualització i tràfic per Internet. AMBIENTALIS servir els seus millors esforços per implementar noves versions i desenvolupaments tecnològics que redunden en una major fiabilitat i seguretat dels sistemes i programes associats als continguts del Portal.

AMBIENTALIS no assumeix cap responsabilitat per les deficiències, irregularitats o errors de seguretat ni per les conseqüències que es derivin de les mateixes, per raó de:

  1. Els sistemes o equips utilitzats per l’Usuari per accedir al Portal.
  2. Interferències, interrupcions, retards, bloquejos, deficiències, sobrecàrregues o errors en les línies de telecomunicacions.
  3. Intromissions il·legítimes o errors de seguretat o navegació produïts per programes o agents nocius.
  4. Ús indegut dels continguts del Portal.
  5. Qualssevol altres eventualitats alienes al control de AMBIENTALIS.

AMBIENTALIS no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que poguessin incloure a la pàgina web, ja que no té cap control sobre el contingut dels mateixos.