Tamalez, sarritan gertatzen da zure enpresa kokatutako lekuan, lurzoruak kontaminazio jazoera bat jasan izana. Eta guztiok dakigu egoera horrek dakarren kostu ekonomikoa. Ez kezkatu, Ambientalisek lurzoruen deskontaminazio kontuetan erabiltzen duen teknologia patentatuak, oso epe laburrean eta tokian bertan inertizazioa ahalbidetuko dizu. Eta oso prezio onean!

 

  • Lurren kontaminazioen azterketa.
  • Berezko teknologiaren bitarteko inertizazioa epe laburrean eta tokian bertan.
  • Lur kutsatuen kudeaketa integrala.
  • Zabortegien ixte proiektuak.
  • Lursailen altxatze topografikoa.
  • Lurrak iraultzeko makineria alokatzea.