Ziurrenik zure enpresan ingurumeneko kontuetan arduraduna den pertsona, sarritan alor hau baztertuago uzten duten beste gaietako arduraduna dela ere. DARI, ingurumen-lizentzia, behe-tentsioko buletina edota ISO 14000 arau baten martxan jartzea dira Ambientaliseko goi mailako langileriak egin ahal dituen lanetako batzuk, horrek guztiak dakarren lan astuna saihestu dezazun.

 

 • Ingurumen lizentzia eta baimenen prestaketa eta bideratze prozesu osoaren segimendua.
 • Jardueren hedapen edota aldakuntza proiektuetan ezarri behar diren sustantzialitate irizpideen azterketa.
 • Suteen eta su kargen azterketen alorreko segurtasun eta prebentziorako proiektuak.
 • Paisaia azterketa eta ingumenaren gaineko eraginen azterketak burutzen ditugu.
 • Hondakin urak saneamendu sareetara edota ubide publikora isurtzeko baimenak.
 • DUCA eta DARIak prestatzea.
 • ISO 9000 eta ISO 14000 kalitate sistemak ezartzea eta martxan jartzea .
 • ADRaren ezarpena enpresan eta segurtasun aholkulari titulatuen hornidura.
 • Produktu kimikoen biltegiratze proiektuak.
 • Soinu neurketak, baita gauez ere.
 • Energia-eraginkortasunaren azterketa eraikin eta prozesu industrialetan.
 • Energia berriztagarrien inguruko gaietako aholkularitza.
 • Goi-tentsioko proiektuak.
 • Behe-tentsioko proiektuak.
 • Hotz industrialeko proiektuak.
 • Erregistro industrialeko proiektuak
 • Diru-laguntzen eskaera eta aholkularitza.
 • Orokorrean ingurumenarekin erlazionatuta dauden arazo espezifikoen ebazpena.