1.- DADES IDENTIFICATIVES DE LA SOCIETAT

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), a continuació es detallen les dades identificatives de la Societat:

NOM AMBIENTALIS SL
Denominació social “Ambientalis Gestió Integral SL”
C.I.F. B-66350760
Domicili social C/ Progrés 28, Nau 21 P.I. Sant Ermengol II 08630 Abrera
Telèfon 935514571
E-mail info@ambientalis.cat
URL http://www.ambientalis.cat
Dades d’inscripció en el REGISTRE Mercantil de Barcelona Escriptura otorgada el dia 01/08/2014, ha estat presentada en data 14/08/2014, causant assentament  1994 del diari 1195 i quedant inscrita en data 1 de setembre de 2014 en el volum 44455, Foli 188, full B 456537, Inscripció 1

 

2.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

AMBIENTALIS és una marca registrada. Tots els altres noms, marques o productes de companyies i institucions esmentats en la web, són marques registrades dels seus respectius propietaris

Els textos, imatges, fotografies, animacions, així com la informació i els continguts que es recullen en aquesta web, estan protegits per la legislació espanyola en relació amb els drets de Propietat Intel·lectual i la Llei de Marques, a favor de AMBIENTALIS, i no es permet la reproducció total o parcial, ni el seu tractament informàtic, la seva difusió, ni la seva modificació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de AMBIENTALIS .

 

3.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la normativa que regula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’objecte és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets de les persones físiques, AMBIENTALIS informa als usuaris que les dades de caràcter personal que es recullen en els formularis del web de AMBIENTALIS són objecte de tractament automatitzat de caràcter confidencial i s’incorporen a fitxers, la titularitat correspon a AMBIENTALIS.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació que s’estableixi amb AMBIENTALIS, així com facilitar la informació d’altres activitats pròpies de la societat. S’han adoptat per part de AMBIENTALIS els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

Així mateix informem que l’usuari té dret, en tot moment, a exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades. En aquest últim cas, les dades recollides seran eliminats automàticament. Per fer efectius aquests drets haurà de dirigir-se a AMBIENTALIS a través de l’adreça de correu electrònic: info@ambientalis.cat o enviant una carta a la següent adreça: AMBIENTALIS, C/ Progrés 28, Nau 21 P.I. Sant Ermengol II 08630 Abrera

 

4.- ENLLAÇOS

AMBIENTALIS no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs, que puguin incloure en la pàgina web, ja que no té cap control sobre el contingut dels mateixos.