De segur que la persona responsable dels temes medi ambientals de la seva empresa, també és el responsable d’altres matèries que sovint releguen els problemes mediambientals en un segon terme. La DARI, la llicència ambiental, el butlletí de baixa tensió o la posada en marxa d’una norma ISO 14000 són alguna de les tasques que el personal altament qualificat d’Ambientalis us confeccionaran per alliberar-los del treball que tot això comporta.

 

 • Confecció de llicències i autoritzacións ambientals i seguiment durant tot el seu procés de tramitació
 • Revisió dels criteris de susbtancialitat a aplicar en la confecció de projectes d’ampliacions o modificiacions d’activitats
 • Projectes de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i estudis de càrrega de foc
 • Realització d’estudis d’impacte ambiental i d’estudis paisatgístics
 • Autoritzacions d’abocament d’aigües residuals a xarxa de sanejament o a llera pública
 • Confecció de DARI’s i DUCA’s
 • Establiment i posada en marxa de sistemes de qualitat ISO 9000 i ISO 14000
 • Aplicació de l’ADR en l’empresa i dotació de consellers de seguretat titolats
 • Projectes d’emmagatzematge de productes químics
 • Realització de sonometries, àdhuc nocturnes
 • Estudis d’eficiència energètica en edificis i procesos industrials
 • Assessorament en temes relacionats amb les energies renovables
 • Projectes d’Alta Tensió
 • Projectes de Baixa Tensió
 • Projectes de Fred Industrial
 • Projectes de Registre Industrial
 • Assessorament i sol·licituds de subvencions
 • Resolució de problemes especifics relacionats amb el medi ambient en general