La gestió d’una depuradora industrial no és una tasca fàcil. Escollir i dosificar els reactius més idonis segons el tipus d’industria o tractament adequadament els fangs, acostuma a ser un problema. Ambientalis us pot ajudar en el funcionament de la vostra depuradora sense que la vostra producció s’en resenteixi.

 

  • Gestió integral de depuradores industrials
  • Control i presa de mostres d’aigües residuals que s’aboquen a xarxa de sanejament o a llera pública, mitjançant laboratori autoritzat
  • Estudi dels reactius més adients segons el procés industrial
  • Instal·lació de decantadors, separadors d’hidrocarburs i similars
  • Tractament de fangs prioritzant la seva valorització